Vữa rót & neo móc định vị

Giải pháp Sika

Tải tài liệu

Danh mục sản phẩm Sika

Vữa rót là các loại vữa được thiết kế phù hợp cho nhiều loại ứng dụng như: lắp đặt bệ máy, lấp đầy các khoảng trống, sửa chữa bê tông, bảo dưỡng đường xá (lắp đặt miệng cống, lát gạch, lát đá lề đường…), vữa rót cấp ứng suất trước, lắp đặt đường ray .v.v.

Vữa neo mốc/định vị gồm nhiều loại vữa neo mốc (cả vữa kết dính gốc epoxy lẫn vữa gốc xi măng) được ứng dụng trong bê tông, gia cường các thanh thép, neo mốc trong nhiều điều kiện khác nhau.