Thi công chống thấm

Giải pháp Sika

Tải tài liệu

Danh mục sản phẩm Sika

Việc phát minh ra chất chống thấm bởi Ông Kaspar Winkler của tập đoàn Sika vào năm 1910 là nền tảng ghi nhớ cho thành công của Sika trong lĩnh vực chống thấm toàn cầu. Đến nay, Sika là một đơn vị dẫn đầu trên thế giới về giải pháp công nghệ vật liêu chống thấm toàn diện đáp ứng các nhu cầu chống thấm xuyên suốt từ tầng hầm cho đến sàn mái, từ trong nhà cho đến ngoài trời, bất kể môi trường và địa hình thi công phức tạp nhiều chi tiết như thế nào.

2022-04-13T07:25:41+00:00

SikaTop Seal 109

Vữa chống thấm gốc xi măng - polyme cải tiến dành cho phòng tắm, nhà về sinh và hồ bơi, bể nước.

2022-04-13T07:28:49+00:00

SikaTop Seal 107

Vữa chống thấm gốc xi măng - polyme cải tiến dành cho phòng tắm, nhà về sinh và hồ bơi, bể nước.

2022-04-13T07:33:39+00:00

SikaTop Seal 105

Vữa chống thấm gốc xi măng - polyme cải tiến dành cho phòng tắm, nhà về sinh và hồ bơi, bể nước.

2022-04-13T07:34:40+00:00

Sikaproof Membrane

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc bitum polyme cải tiến gốc nước, dành cho ban công, sàn mái bê tông có vữa bảo vệ và mặt ngoài các cấu kiện ngầm.

2022-04-13T07:57:16+00:00

Sikalastic 590

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc poly-urethane acrylic, dành cho sàn mái bê tông lộ thiên nhờ khả năng kháng tia UV, có tính thẩm mỹ cao.